Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door WHISTLING DUCK SOLUTIONS LLC (het "Bedrijf").

Welkom op onze website en software als een dienst bekend als CVSelection (de "Dienst") die online wordt aangeboden aan onze klanten (de "Klant"). Wij bieden de hieronder gedefinieerde diensten aan die wij alleen bezitten en exploiteren. Door onze website en diensten te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de bepalingen en voorwaarden die hierin worden vermeld. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat, kunt u de service verlaten of er niet langer gebruik van maken.

Onze diensten.

CVSelection is een webgebaseerd platform dat diensten aanbiedt met betrekking tot de SELECTIE VAN KANDIDATEN OP VACATURES. Deze diensten omvatten onder andere

Betalingsvoorwaarden.

Deze service is beschikbaar op abonnementsbasis. Het Bedrijf accepteert alleen elektronische betaling met verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn bij het afrekenen. De prijzen en betalingen weerspiegelen de kosten voor de Service in zijn geheel zoals vermeld en voor de geselecteerde periode. Alle betalingen worden niet terugbetaald, tenzij anders vermeld door het Bedrijf.

Als uw betaling onderworpen is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder uw goedkeuring te vragen voor elke terugkerende kosten, totdat u ons op de hoogte stelt van uw annulering. Abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd via ons online platform. Het is ook mogelijk om automatische verlengingen van pakketten met vaste kosten uit te schakelen via het online platform, in welk geval er niet automatisch kosten in rekening worden gebracht voor verlengingen. Als de einddatum van de service is bereikt, worden uw pakket en de vacatures daarin echter automatisch afgesloten.

Uw verantwoordelijkheden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn account te beveiligen tegen ongewenste toegang. Het is niet onze verantwoordelijkheid en de gebruiker stemt ermee in om het Bedrijf te vrijwaren van enige ongeautoriseerde activiteit die plaatsvindt op zijn account. Bij het gebruik van de service en de toegang tot de website gaat de gebruiker ermee akkoord zich te houden aan alle lokale, staats- en federale wetten.

Bedrijfseigendom.

De Service en alle verwante intellectuele eigendommen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de software, handelsmerken, auteursrechten en inhoud zijn beschermd onder de handelsmerk- en auteursrechtwetten onder de geldende wetgeving. Geen enkel eigendom van het Bedrijf, of het nu gaat om intellectueel eigendom of andere beschermde soorten, mag worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Informatie die door gebruikers en kandidaten wordt ingevoerd, zoals functieprofielen, CVs en sollicitaties, zijn eigendom van de Klant en niet van het Bedrijf (zie Gegevensbescherming hieronder).

Gegevensprivacy en -beveiliging.

Informatie die door gebruikers en kandidaten wordt ingevoerd, wordt onderdeel van de accountinformatie van de klant. Ons bedrijf is geen eigenaar van de gegevens en kan deze informatie niet delen of verkopen. We zetten ons verder in om onze Service aan te bieden in een omgeving die de persoonlijke informatie en gegevens van haar gebruikers beschermt. Om deze bescherming te bieden, maken we gebruik van industriestandaard beveiligingsmaatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en inbreuken van welke aard dan ook. In het geval van een inbreuk of ongeautoriseerde toegang zullen we alle getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen en een verklaring geven over hoe dit heeft kunnen gebeuren wanneer dergelijke details duidelijk zijn. Zie ook ons EU GDPR-beleid https://cvselection.net/privacy/gdpr/

Beschikbaarheid van de Services.

Het is in ons belang voor gebruikers en voor ons bedrijf dat de service beschikbaar is zonder enige downtime. Er kunnen zich echter onderbrekingen voordoen als gevolg van een aantal redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, connectiviteitsproblemen, server- en software-upgrades of -migraties, algemeen onderhoud of andere gebeurtenissen. Als er storingen optreden, zullen we alle inspanningen en pogingen doen om de Service weer online te brengen en te laten werken zoals bedoeld. Als gevolg van algemeen onderhoud voor het updaten en upgraden van systemen, kunnen we geplande onderbrekingen hebben. We stellen onze klanten op de hoogte van geplande onderbrekingen die naar verwachting langer dan 30 minuten zullen duren.

Beperking van aansprakelijkheid.

Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker voor het geheel van zijn handelingen op de website en bij het gebruik van de Service. In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor schade, verliezen of enig nadeel als gevolg van het gebruik van de Service. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle indirecte, incidentele of gevolgschade.

Jurisdictie.

De website en deze voorwaarden worden beheerst door en gebouwd in overeenstemming met de wetten in het land van de Verenigde Staten van Amerika.

Wijziging van voorwaarden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen op elk moment te wijzigen, bij te werken en aan te passen. De voorwaarden en bepalingen op deze webpagina zijn de meest recente versie en vervangen alle andere versies. Als een gebruiker de website of Services blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn bijgewerkt, betekent dit dat hij/zij deze wijzigingen aanvaardt.