Naleving van de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is EU-regelgeving die tot doel heeft persoonlijke gegevens te beschermen en een niveau van online privacy te bieden aan EU-burgers. Whistling Duck LLC, het bedrijf achter CVSelectie, vindt dit stuk wetgeving ongelooflijk belangrijk en ondersteunt de bepalingen van de AVG. Dit document schetst hoe er op CVSelectie met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe naleving van de AVG mogelijk wordt gemaakt.

Algemene principes

CVSelectie is opgebouwd rond een aantal algemene principes die gericht zijn op een evenwicht tussen flexibiliteit en privacy.

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn Bij het publiceren van sollicitatieformulieren moet CVSelectie bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens vormen immers de kern van een sollicitatie. Echter, in tegenstelling tot andere platforms die achter de schermen veel data verzamelen, verzamelt CVSelectie alleen persoonsgegevens die de kandidaat actief aanlevert. CVSelectie gebruikt geen cookies of andere technologieën om kandidaten te volgen.

We staan ​​bedrijven toe om hun eigen datavervalbeleid te definiëren CVSelectie heeft klanten over de hele wereld en beleid voor het bewaren van gegevens over de hele wereld. Om deze reden dwingt CVSelectie geen specifiek beleid voor het bewaren van gegevens af. In plaats daarvan kan elke klant zijn eigen beleid voor het bewaren van gegevens instellen. Dit betekent dat elke klant kan bepalen hoe lang cv's en kandidaatprofielen moeten worden bewaard.

Belangrijkste AVG-richtlijnen

Privacy door ontwerp Zoals hierboven uitgelegd, is bij CVSelectie vanaf het begin rekening gehouden met privacyoverwegingen. In plaats van een "alles verzamelen wat we kunnen"-benadering, hebben we ervoor gekozen om alleen gegevens te verzamelen die nodig zijn. CVSelectie is een aantal jaren ontwikkeld voordat de AVG van kracht werd, en er zijn een aantal structurele veranderingen die het team heeft doorgevoerd om bepaalde onderdelen van het beheer van persoonlijke gegevens gemakkelijker te maken (zie lijst met toekomstige wijzigingen hieronder); we hebben altijd vanaf het begin rekening gehouden met privacy issues.

Gegevenstransparantie Via dit beleid, gepubliceerd op onze website, maakt CVSelectie duidelijk hoe zij omgaat met persoonlijke informatie. Wanneer CVSelectie gegevens verzamelt, wordt dit duidelijk van de gebruiker gevraagd en wordt er geen aanvullende persoonlijke informatie verzameld anders dan wat er wordt gevraagd. De informatie die van een kandidaat wordt verzameld, kan het volgende omvatten *: -Naam (namen) -Contactgegevens (e-mail, telefoon, Skype-adres, enz.) -Werk geschiedenis -Opvoeding Geschiedenis -CV -Motivatiebrief -Aanvullende informatie gedefinieerd door het bedrijf waar de kandidaat op solliciteert

Om veiligheidsredenen slaat CVSelectiede volgende informatie op wanneer een kandidaat een sollicitatie instuurt: -Tijd en datum van de aanvraag -IP adres -Browser

Deze informatie wordt vastgelegd voor beveiligingsdoeleinden en maakt deel uit van de aanbevolen beveiligingspraktijken.

Recht op toegang Zoals gedefinieerd in de AVG hebben EU-gebruikers recht op toegang tot hun persoonlijke informatie en om details te ontvangen over hoe deze informatie wordt gebruikt. CVSelectie faciliteert dit proces. Ons bedrijf verwerkt de gegevens van kandidaten niet rechtstreeks. Ons bedrijf slaat kandidaat-informatie op en stelt deze ter beschikking aan onze klanten (de bedrijven die een sollicitatieformulier publiceren). Om te begrijpen hoe informatie van een persoon wordt gebruikt, kunnen EU-gebruikers hun verzoek daarom rechtstreeks indienen bij het bedrijf waar ze solliciteren. Alle informatie die CVSelectie verzamelt, is dezelfde informatie die beschikbaar is voor het bedrijf dat het werving en selectie proces uitvoert. CVSelectie bewaart geen aanvullende informatie over kandidaten.

Rectificatie en verwijdering EU-gebruikers hebben het recht om hun gegevens binnen 30 dagen te wissen. CVSelectie faciliteert dit proces. Binnen onze website kunnen bedrijven individuele kandidaten uit hun wervingsproces verwijderen. Voor EU-bedrijven worden profielen onmiddellijk verwijderd zonder optie om de informatie te herstellen (voor klanten die buiten de EU zijn gevestigd, zijn er opties om deze informatie indien nodig te herstellen). Vanuit het oogpunt van gegevensintegriteit kan informatie over het feit dat een kandidaat heeft gesolliciteerd en door het wervingsproces is gegaan, niet worden gewist. Om de persoonsgegevens te wissen, wordt de naam van de kandidaat in activiteitenlogboeken vervangen door een generieke naam, nadat het profiel zelf is verwijderd.

Het is belangrijk op te merken dat er back-ups worden gemaakt van onze databases - en het is niet mogelijk om deze back-ups met terugwerkende kracht te wijzigen. Dat betekent dat er nog steeds persoonlijke informatie in deze databases wordt opgeslagen. Back-ups worden echter doorlopend bijgewerkt, waarbij gegevens slechts 30 dagen worden bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens Gegevens die naar CVSelectie worden geüpload, worden zo goed mogelijk beschermd, rekening houdend met aanbevolen beveiligingspraktijken en maatregelen om de server- en gegevenstoegang te beperken en te controleren. Maatregelen omvatten het volgende:

Informatie op de server zelf wordt bovendien beschermd door: -Eenrichtingsversleuteling van alle toegangsreferenties (toegangssleutels, wachtwoorden, enz.) -Software op de server wordt up-to-date gehouden en er zijn firewalls en andere beschermende maatregelen genomen. - Toegang tot de server en database is beperkt en gecontroleerd. - Dagelijkse back-ups worden op afstand gemaakt en opgeslagen.

Onze servers staan ​​in Nederland

Inbreukmelding Als we ons bewust worden van een inbreuk, zullen we de toezichthoudende autoriteit onverwijld op de hoogte stellen, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van individuen.

Externe dienstverlening CVSelectie maakt gebruik van Google Analytics om gegevens over websitebezoeken te verzamelen. Er wordt geen informatie verzameld die een kandidaat persoonlijk kan identificeren. Bovendien is deze informatie op geen enkele manier gekoppeld aan individuele websitegebruikers. In plaats daarvan wordt het samengevoegd om een ​​algemeen beeld te geven van hoe de website presteert, hoe lang bezoekers op de website blijven, enz. Google heeft een aparte privacydisclaimer voor deze service, die buiten het bestek van dit document valt. Als bezoekers echter besluiten om externe cookies of specifiek Google Analytics uit te schakelen, werkt onze website precies hetzelfde voor de gebruiker.

Recente veranderingen

Dit gedeelte beschrijft een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in CVSelection en die betrekking hebben op de opslag en bescherming van persoonsgegevens.

Toestemming voor databaseopslag CVSelectie zal een speciale "CV-database" mogelijk maken waarmee organisaties informatie over kandidaten voor een langere periode kunnen opslaan. Deze functie kan nu door bedrijven worden gebruikt, omdat we een eenvoudig systeem hebben gemaakt om kandidaten expliciet toestemming te vragen voor deze optie van langdurige opslag van zijn/haar gegevens..

Bijhouden van individuele kijktoegang Op dit moment registreren we details van cv's die worden gedownload en andere acties van gebruikers die toegang hebben tot de kandidaten. Deze logboeken zijn beschikbaar voor elke klant. Naast het loggen van wijzigingen en downloads, registreren we ook wanneer kandidaatprofielen worden bekeken en door wie..

Inlogfunctionaliteit voor kandidaten Momenteel solliciteren kandidaten eenmalig op een vacature door het invullen van een sollicitatieformulier. We maken geen gebruikersprofiel aan en slaan geen cookies op. Dat betekent dat ze dezelfde gegevens moeten invullen als ze solliciteren naar een andere baan bij hetzelfde bedrijf. Om deze ervaring te verbeteren, hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor kandidaten om een ​​account aan te maken en op verschillende functies te solliciteren zonder dezelfde informatie in te voeren. Dit zou echter betekenen dat er aanvullende profielen en informatie over kandidaten worden opgeslagen. We hebben extra functies voor hen geïmplementeerd om ook te zorgen voor naleving van de AVG (en bijvoorbeeld om hun eigen profiel te verwijderen of te exporteren).

Google Analytics CVSelectie bekijkt alternatieve mogelijkheden om bezoekersstatistieken voor onze website bij te houden. Hierdoor zouden we geen gebruik meer kunnen maken van Google Analytics en dus geen gebruik meer maken van externe cookies op onze website.